การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อผ่านเว็บไซด์ SaveTyre.net
หรือซื้อผ่านช็อปเซฟไทร์และช็อปไทร์โปรทั่วประเทศ มีการรับประกันสินค้า 2 รูปแบบดังนี้

1.รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน

รับประกันคุณภาพยางจากระบวนการผลิตตลอดอายุการใช้งาน
หรือยางหมดสภาพ(สึกหรอถึงจุดTread War Indicator)

ชดเชยโดยการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อยางเส้นใหม่ตาม %
ความสึกหรอของดอกยางที่เหลือ

2.รับประกันทุกกรณี100วันเคลม100%

รับประกันความเสียหายจากการใช้งานทุกกรณี 100 วันแรก เคลมยางเส้นใหม่ ฟรี
  • เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ขั้นต่ำ 4 เส้น, ยางรถบรรทุกขั้นต่ำ 2 เส้น และส่งรูปใบรับประกันพร้อมใบเสร็จกำกับภาษีมาทาง Line@ ภายใน 3 วันหลังจากติดตั้ง
  • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง, การสึกหรอแบบผิดปกติที่เกิดจากศูนย์ล้อและช่วงล่าง
  • เมื่อติดตั้งยางผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น ข้อกำหนดการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันที่ตัวแทนจำหน่ายให้กรอกในวันที่ติดตั้ง

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน

ความเสียหายที่เกิดจากยางถูกของมีคม ตำจากภายนอก
ความเสียหายที่เกิดยางถูกบาดหรือเบียดที่แก้มยางจากภายนอก
ความเสียหายที่เกิดจากถนน เช่น กระแทกอย่างรุนแรงจนยางบวม
โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้

เซฟไทร์
ยางถูกใจ ราคาถูกจริง
โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้

ไทร์โปร
ศูนย์บริการยางอันดับ 1 จากเกาหลี