การรับประกันยางรถยนต์

ยางรถยนต์ทุกเส้นที่ซื้อผ่านเว็บไซด์ SaveTyre.net
หรือซื้อผ่านช็อปเซฟไทร์และช็อปไทร์โปรทั่วประเทศ มีการรับประกันสินค้า 4 รูปแบบดังนี้

1.รับประกันคุณภาพยางตลอดอายุการใช้งาน

รับประกันคุณภาพยางจากระบวนการผลิตตลอดอายุการใช้งาน
หรือยางหมดสภาพ(สึกหรอถึงจุดTread War Indicator)

ชดเชยโดยการให้ส่วนลดสำหรับการซื้อยางเส้นใหม่ตาม %
ความสึกหรอของดอกยางที่เหลือ

2.รับประกันทุกกรณี100วันเคลม100%

รับประกันความเสียหายจากการใช้งานทุกกรณี 100 วันแรก เคลมยางเส้นใหม่ ฟรี
 • เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ขั้นต่ำ 4 เส้น, ยางรถบรรทุกขั้นต่ำ 2 เส้น และส่งรูปใบรับประกันพร้อมใบเสร็จกำกับภาษีมาทาง Line@ ภายใน 3 วันหลังจากติดตั้ง
 • ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากการติดตั้งที่ไม่ถูกต้อง, การสึกหรอแบบผิดปกติที่เกิดจากศูนย์ล้อและช่วงล่าง
 • เมื่อติดตั้งยางผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น ข้อกำหนดการรับประกันเป็นไปตามใบรับประกันที่ตัวแทนจำหน่ายให้กรอกในวันที่ติดตั้ง

3.นโยบายการรับประกันทุกกรณี 1000 วัน เคลม 100%

 • ในกรณี เช่น ถูกของมีคมบาดหรือตำ, แก้มยางบวมจากการกระแทก
 • เมื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ 4 เส้น ต่อ 1 คัน ต่อ 1 ใบเสร็จ ที่ร้านตัวแทนจำหน่าย Goodride อย่างเป็นทางการ
 • เฉพาะยางรถยนต์กู๊ตไรด์ รุ่น SOLMAX1 เท่านั้น
 • ในกรณีที่สามารถปะซ่อมได้ จะต้องปะซ่อมก่อน หากความเสียหายใหญ่เกินปะซ่อมจะทำการเปลี่ยนเส้นใหม่ให้
 • บริษัทจะเปลี่ยนยางให้สูงสุด 1 เส้น ต่อ 1 ใบเสร็จ ภายในระยะเวลา 1000 วัน จากวันที่ในใบเสร็จแรก
 • ลูกค้าต้องนำยางที่ชำรุด, ใบเสร็จ (ใบกำกับภาษี) มาแสดงกับตัวแทนจำหน่ายโดยรหัสประจำตัวของยางเส้นที่ชำรุดจะต้องตรงกับรหัสที่บันทึกไว้

4.นโยบายการรับประกันความพึงพอใจในยางรถยนต์ KUMHO 30 วัน

 • นโยบายการรับประกันความพึงพอใจนี้เฉพาะ KUMHO TYRE รุ่น PS71 PS91 HP71 HP91 TA91 MajestyX
 • การรับประกันความพึงพอใจของ KUMHO TYRE เฉพาะยางที่ซื้อจากตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ยางที่เปลี่ยนโดยโปรแกรมพิเศษนี้ สามารถใช้สิทธิ์การรับประกันความพึงพอใจได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • ภายในระยะเวลา 30 วัน ลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ที่ซื้อไว้ตลอดระยะเวลาแคมเปญ
 • การรับประกันความพึงพอใจนี้ เปลี่ยนได้เฉพาะยาง KUMHO TYRE เท่านั้น ไม่สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนซ้ำกับรุ่นเดิมได้ และในกรณีที่เปลี่ยนรุ่นที่มีราคาสูงกว่าลูกค้าต้องชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น โดยลูกค้าต้องเปลี่ยนยางใหม่ภายในระยะเวลาตามนโยบายการรับประกันความพึงพอใจ 30 เท่านั้น โปรดตรวจเช็คสินค้ารุ่นทดแทนกับตัวแทนจำหน่ายที่ท่านเลือกใช้บริการ
 • ความคุ้มครองนี้ใช้ได้เฉพาะเมื่อลูกค้าเปลี่ยนยางที่ร้านเดียวกับที่ซื้อตามใบเสร็จเท่านั้น โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายค่าแรง, ค่าติดตั้ง, ค่าตั้งศูนย์และค่าขนส่งยางรถยนต์ เป็นจำนวนเงิน 4,000.- บาท
 • กรณียางที่มีการสึกหรอของดอกยางมากกว่า 0.8 มม. จากความลึกของดอกยางเดิมจะไม่อยู่ในการรับประกันความพึงพอใจในการทดลองใช้นี้
 • ลูกค้าต้องทำแบบสำรวจความพึงพอใจ 30 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนยางชุดใหม่ และเพื่อการรับประกันความพอใจสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและยกเลิก นโยบายการรับประกันความพึงพอใจโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งาน

ความเสียหายที่เกิดจากยางถูกของมีคม ตำจากภายนอก
ความเสียหายที่เกิดยางถูกบาดหรือเบียดที่แก้มยางจากภายนอก
ความเสียหายที่เกิดจากถนน เช่น กระแทกอย่างรุนแรงจนยางบวม
โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้

เซฟไทร์
ยางถูกใจ ราคาถูกจริง บริการจริงใจ
โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้

ไทร์โปร
ศูนย์บริการยางรถยนต์ Premium ระดับโลกที่ช่วยเสริมสมรรถนะให้รถคุณ
โรงงานผู้ผลิตจะทำการตรวจยางรถยนต์ทุกเส้นที่มีปัญหา หากพบว่าเป็น “ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานหรือการติดตั้ง” จะไม่ชดเชยมูลค่ายางรถยนต์ แต่หากพบว่าเป็น “คุณภาพที่เกิดจากกระบวนการผลิต” จะชดเชยเป็นส่วน ลดของยางรถยนต์ เส้นใหม่ตามมูลค่า และสัดส่วนการใช้งาน ของยางรถยนต์เส้นที่มีปัญหา และคำตัดสินของโรงงานผู้ผลิตถือเป็นอันสิ้นสุด

อย่างไรก็ตามหากยางรถยนต์ท่านซื้อไปมีปัญหาโดยที่ท่านไม่ทราบว่าจะเกิดจาก คุณภาพยางที่เกิดจากกระบวนการผลิต หรือ ความเสียหายที่เกิด จากการใช้งานหรือการติดตั้ง ท่านสามารถส่งให้ตัวแทนจำหน่าย ของเราเพื่อ ตรวจสอบเบื้องต้น หรือเป็นตัวกลางนำส่งให้โรงงาน ผู้ผลิตยางรถยนต์ตรวจสอบได้

นักเลงสายซิ่ง
ยางซิ่งสายตรง จัดทรงอย่างซิ่ง - ศูนย์รวมยางซิ่ง ล้อแต่ง และช่วงล่าง