ทั่วไป

การสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรามีข้อกำหนดและเงื่อนไขบางประการ ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นไปตามกฎหมายและเมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ก็หมายความว่าคุณได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขและให้มีผลบังคับใช้ทันทีที่เนื้อหาที่ถูกเปลี่ยนแปลงถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปจึงหมายถึงการยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ หากคุณไม่ประสงค์จะยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้คุณควรหยุดใช้เว็บไซต์นี้ทันที

การสั่งซื้อและการปิดสัญญาซื้อขาย

คุณสามารถสั่งซื้อสินค้าและบริการที่ระบุไว้บนเว็บไซต์ได้โดยใช้ใบสั่งซื้อที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ หรือดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งโทรสารมาหาเรา หรือสั่งซื้อผ่านโทรศัพท์ เมื่อคุณได้กรอกข้อมูลต่างๆลงบนใบสั่งซื้อพร้อมทั้งส่งใบสั่งซื้อนั้นมาให้เราแล้วถือว่าคุณยอมรับข้อผูกพันการสั่งซื้อ และให้ถือว่าคุณมีความประสงค์อยากได้สินค้าและบริการที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อ และยังยอมปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ เพื่อความชัดเจน คำสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ โทรสารและโทรศัพท์มีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกัน เราจะยอมรับคำสั่งซื้อของคุณ แต่การยอมรับนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับคำสั่งซื้อครั้งอื่นๆด้วย ที่เป็นเช่นนี้เพราะสัญญาซื้อขายนี้จะเกิดผลก็ต่อเมื่อเราได้จัดส่งสินค้าหรือบริการของเราให้คุณ คุณมีหน้าที่ที่ต้องตรวจสอบข้อมูลของใบสั่งซื้อเพื่อให้เราสามารถทำตามสัญญาซื้อขายได้ และหากพบข้อผิดพลาดของข้อมูลในใบสั่งซื้อคุณจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้เรา

การลงทะเบียนและข้อมูล

เมื่อคุณลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของเราเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการ คุณต้องกรอกที่อยู่และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถดูแลและจัดการคำสั่งซื้อของคุณได้ หลังจากลงทะเบียนแล้ว คุณจะได้รับชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่าน โดยคุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ให้บุคคลที่สามทราบ และหากมีการนำบัญชีผู้ใช้นี้ไปใช้ในทางมิชอบ คุณต้องแจ้งให้เราทราบโดยทันที โดยเราอาจจะยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบและเราจะระงับและลบบัญชีของคุณรวมถึงข้อมูลอื่นที่ถูกบันทึกไว้ โปรดใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อการเก็บรักษาข้อมูลต่างๆของคุณ

ราคาสินค้า

ราคาสินค้าและบริการของเราขึ้นอยู่กับราคาค่าขนส่งและภาษีสินค้าและบริการ ราคาสินค้าจะถูกระบุไว้บนใบสั่งซื้อ หากไม่มีระบุไว้ คุณสามารถดูได้จากรายการราคาบนใบแจ้งราคาหรือบนเว็บไซต์ซึ่งจะเป็นราคาของวันและเวลาที่สั่งซื้อ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนราคาสินค้าและบริการเมื่อใดก็ได้ก่อนการจัดส่งหากมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มขึ้นที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา (เช่น อัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน, ค่าเงิน, การเปลี่ยนแปลงภาษีสินค้านำเข้าหรือภาษีอื่นๆ, ค่าแรงงานที่เพิ่มขึ้น, ค่าวัตถุดิบที่สูงขึ้น, คุณขอเปลี่ยนวันจัดส่ง จำนวน หรือรุ่นสินค้า, หรือความล่าช้าที่เกิดจากการที่คุณให้ข้อมูลไม่ครบหรือผิดพลาด)

การจัดส่ง

คุณสามารถเลือกวิธีการจัดส่งได้หลายรูปแบบเมื่อสั่งซื้อสินค้ากับเรา: จัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในการสั่งซื้อ; จัดส่งสินค้าไปยังสถานีติดตั้งที่ใดที่หนึ่งของเราในรายชื่อ; หรือจัดส่งสินค้าไปยังสถานีติดตั้งอื่นๆที่คุณเป็นผู้ระบุและเราตกลงจะส่งให้ โดยปกติแล้วระยะเวลาการจัดส่งสำหรับการสั่งซื้อคือระหว่าง 3-7 วันทำการ การจัดส่งจะขึ้นอยู่กับสต๊อกสินค้า เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อแจ้งวันที่คาดว่าจะส่งสินค้าที่สั่งซื้อให้คุณทราบ คุณจะได้รับอีเมลเมื่อการสั่งซื้อของคุณได้ถูกส่ง เวลาในการจัดส่งหรือติดตั้งไม่ถือเป็นสิ่งสำคัญ เว้นเสียแต่ว่าได้ทำการตกลงจากเราเป็นลายลักษณ์อักษร วันที่ใดๆที่แจ้งสำหรับการจัดส่ง และ/หรือ การติดตั้งสินค้านั้นเป็นเพียงการคาดคะเนเท่านั้น และไม่รับรอง และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการจัดส่ง และ/หรือ การติดตั้งสินค้าที่อาจเกิดขึ้น

หลักฐานการจัดส่ง

รายการสั่งซื้อของคุณจะถือว่าเข้าสู่ขั้นตอนการจัดส่งต่อเมื่อเราได้รับที่ได้รับใบส่งของ/ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งราคาอย่างเป็นทางการจากคนเดินหนังสือที่ได้รับมอบอำนาจ หรือสถานีติดตั้ง ซึ่งเอกสารเหล่านั้นต้องมีการเซ็นรับทราบการได้รับสินค้าและบริการ ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานในการจัดส่งสินค้าและบริการที่ระบุไว้ในเอกสาร

การชำระเงิน

คุณสามารถชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตรเครดิต เช็ค และการโอนเงิน การชำระด้วยบัตรเครดิต เงินในบัญชีจะถูกหักไว้ในวันที่สินค้าถูกจัดส่ง หากชำระด้วยเช็คหรือโอนเงิน สินค้าจะถูกจัดส่งเมื่อธนาคารของเราได้รับเงินจากคุณ ทุกคำสั่งซื้อจะมีใบเสร็จออกให้ เวลาที่ชำระเงินค่าสินค้าถือเป็นสาระสำคัญ หากสินค้าและบริการได้ถูกจัดส่งแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการชำระเงินให้ถือว่าครบกำหนดชำระเงินและคุณต้องชำระเงินเต็มจำนวน หากคุณไม่สามารถชำระเงินได้ทันกำหนดหรือธนาคารหรือบริษัทบัตรเครดิตของคุณปฏิเสธการชำระเงิน เราสามารถที่จะยกเลิกสัญญาการซื้อขาย หรือระงับการจัดส่งอื่นๆ และยึดเงินจากการชำระสินค้าและบริการชนิดอื่นที่คุณซื้อจากเรา และเรียกเก็บดอกเบี้ยจากจำนวนที่ค้างชำระจนกว่าคุณจะชำระค่าสินค้าและบริการเสร็จสิ้นโปรดทราบว่าทางบริษัทมีสิทธิ์ที่จะคืนราคาของสินค้าและบริการ ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการจัดส่งและคุณยังไม่ได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของสินค้าและบริการ

การยกเลิก การคืนสินค้า และการขอคืนเงิน

คุณสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อของคุณได้ทันทีหลังจากที่คุณส่งใบสั่งซื้อ ช้าสุดหนึ่งวันก่อนวันนัดส่งสินค้า การยกเลิกสินค้าต้องทำผ่านโทรศัพท์ โทรสารหรืออีเมล และต้องมีเหตุผลอันสมควร การอ้างว่ามีสินค้าหรือบริการประเภทเดียวกันในราคาที่ต่ำกว่าไม่ถือว่าเป็นเหตุอันสมควรให้ยกเลิก และไม่สามารถคืนสินค้าหรือบริการได้หลังจากที่ได้รับสินค้านั้นแล้ว การคืนเงินขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรา หากมีการคืนเงิน เงินที่ถูกคืนจะถูกโอนผ่านธนาคารตามข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อตอนลงทะเบียนแรกเข้าภายใน 7-10 วันทำการ โดยเราสามารถเรียกเก็บ 500 บาท จากคุณเพื่อเป็นค่าธุรการ ค่าบรรจุภัณฑ์ และค่าจัดส่งซี่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เสียไปกับการเตรียมและจัดส่งสินค้าให้คุณ นอกจากนี้เรายังสามารถยกเลิกสัญญาซื้อขายหรือระงับการจัดส่งสินค้าอื่นๆให้คุณได้หากคุณมีการยื่นแผนชำระหนี้โดยสมัครใจกับเจ้าหนี้ของคุณหรือล้มละลายหรือมีเจ้าหน้าที่ติดตามทวงหนี้ หรือทรัพย์สินอาจโดนยึดหรือถูกฟ้องยึดทรัพย์ หรือเมื่อเราเชื่อว่าเหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับคุณ

การส่งต่อความเสี่ยงและกรรมสิทธิ์

คุณจะมีความเสี่ยงต่อความเสียหายและการสูญเสียสินค้า กล่าวคือเมื่อสินค้าถูกส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุให้จัดส่งในใบสั่งซื้อของคุณ หรือที่อยู่อื่นที่ได้รับการรับรองจากทางเรา หรือเมื่อคุณได้รับแจ้งว่าสินค้าได้ถูกจัดส่งและคุณสามารถไปรับได้ที่ศูนย์ติดตั้งล้อรถของเราซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างเราและศูนย์ติดตั้งล้อรถอีกทีหนึ่ง คุณจะยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้าหากคุณยังไม่ได้ชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน ซึ่งในระหว่างนี้คุณควรเก็บรักษาสินค้าให้เหมาะสม เก็บแยกจากสินค้าตัวอื่นของบุคคลที่สาม ควรเก็บสินค้าไว้ให้ปลอดภัยเนื่องจากกรรมสิทธิ์ในสินค้านั้นยังเป็นของเรา นอกจากนี้แล้ว ในระหว่างนี้เรายังสามารถเรียกคืนสินค้านั้นกลับเมื่อใดก็ได้ และหากคุณไม่สามารถส่งให้ได้ เราสามารถเข้าไปยึดสินค้าของเราคืนซึ่งอาจถูกเก็บอยู่ในบริเวณบ้านของคุณหรือบุคคลอื่นได้ ซึ่งคุณจะต้องยินยอมคืนสินค้าและช่วยเราเก็บสินค้าคืน

ความรับผิดชอบและการสละสิทธิ์

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของตัวสินค้าหรือบริการที่เกิดจากข้อมูลที่ไม่ถูกต้องในใบสั่งซื้อของคุณ และจะไม่รับผิดชอบหากสินค้าสูญหายเนื่องจากความผิดพลาดจากใบสั่งซื้อ หรือความเสียหายที่เกิดจากความเก่าจากอายุการใช้งาน ความเสียหายที่เกิดจากความจงใจทำให้พัง ความประมาท การใช้งานผิดประเภท การไม่ปฏิบัติตามข้อบ่งใช้หรือใช้ผิดวิธีหรือการดัดแปลงสินค้า หรือการซ่อมสินค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต การร้องเรียนเรื่องคุณภาพและสภาพของสินค้าหรือบริการต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับสินค้าหรือวันติดตั้งล้อรถ หรือหากรอยตำหนิหรือความเสียหายนั้นไม่สามารถมองเห็นชัดได้แม้หลังการตรวจเช็คสภาพ ให้แจ้งเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากวันแรกที่พบรอยตำหนิหรือความเสียหายนั้น หากคุณได้รับสินค้าแล้วและไม่แจ้งให้เราทราบถึงความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร คุณไม่สามารถคืนสินค้าได้ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อรอยตำหนิหรือความเสียหายนั้น หากคำร้องเรียนนั้นเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไข เราจะพิจารณาให้เปลี่ยนสินค้า(หรือเฉพาะชิ้นส่วนนั้นๆ) หรือคืนเงิน(เป็นจำนวนเท่าราคาของชิ้นส่วนนั้นๆ) แต่เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อคุณหรือบุคคลอื่นอีก เราจะไม่รับผิดชอบแทนตัวแทนของเรา(เว้นแต่จะเป็นตัวแทนปลอม) หรือการรับประกันสินค้า หรือเงื่อนไขอื่นๆ หรือภาษี หรือความเสียหายหรือสินค้าสูญหายโดยทางอ้อมหรือในกรณีพิเศษ(ไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียกำไรหรืออื่นๆ) ราคาหรือค่าใช้จ่ายหรือการขอค่าชดเชยอื่นๆ (ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากความประมาทของเรา หรือพนักงานหรือตัวแทนก็ตาม) จะไม่เกินราคาค่าสินค้าโดยให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ เราจะไม่รับผิดชอบและไม่บิดเบือนสัญญาซื้อขายเพื่อการจัดส่งสินค้าหากความล่าช้าในการจัดส่งเกิดจากปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เราพยายามและตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆในการพิมพ์ การทำเอกสาร หรือในส่วนอื่นๆของการขายสินค้า รวมไปถึงรายการแสดงราคาสินค้า ข้อมูลบนเว็บไซต์ การตกลงรับคำสั่งซื้อ และการออกใบแจ้งหนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนตัวสินค้าหรือรุ่นหรือแบบต่างๆของตัวสินค้าเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหากเราเห็นว่าสมควร ตามข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ประกันสินค้าต่างๆ เงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆถูกแยกออกไปเท่าที่กฎหมายจะอนุญาต

ความถูกต้องของข้อมูล

เราไม่รับประกันหรือรับรองว่าภาพต่างๆ ข้อความ ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดิโอต่างๆบนเว็บไซต์นี้จะถูกต้องแม่นยำ เราจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ(หรือการไม่ทำการใดๆ)ต่อภาพต่างๆ ข้อความ ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดิโอต่างๆบนเว็บไซต์นี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนภาพต่างๆ ข้อความ ไฟล์เสียง ภาพเคลื่อนไหว วิดิโอต่างๆบนเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เราไม่สามารถควบคุมและไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆของเว็บไซต์ต่างๆที่เรามีลิงค์เชื่อมไป เช่นเดียวกับเว็บไซต์อื่น เว็บไซต์ของเราไม่ทนต่อการจดทะเบียนเว็บไซต์เพื่อแสวงหาผลกำไร และการทำให้เสียหายในรูปแบบต่างๆ เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์อันเนื่องมาจากการกระทำดังกล่าว การทำงานของเว็บไซต์นี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณป้อนเข้ามา ดังนั้นเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ถูกป้อนเข้ามาโดยคุณหรือบุคคลที่สาม

อินเตอร์เน็ตพอร์ทัลอื่นๆ

เราไม่รับประกันว่าอินเตอร์เน็ตพอร์ทัลอื่นๆที่ให้บริการกับเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของคุณหรือสามารถทำงานได้โดยไม่ติดขัด ความเสี่ยงในการใช้จึงอยู่กับผู้ใช้เว็บไซต์ เราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่อินเตอร์เน็ตพอร์ทัลอื่นๆนำเสนอ

อินเตอร์เน็ต

เราไม่สามารถควบคุมอินเตอร์เน็ตหรือวิธีอื่นที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เราไม่สามารถรับผิดชอบหากการบริการเกิดติดขัดหรือมีการส่งไวรัสหรือรหัสคอมพิวเตอร์อันตรายอื่นๆผ่านเว็บไซต์นี้

กฎหมาย

กฎหมายของประเทศไทยปกครองเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้ และศาลในประเทศไทยมีอำนาจทางกฎหมายไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างคุณและเราในเรื่องของข้อตกลงและเงื่อนไขและการใช้เว็บไซต์นี้