ขนาดภาพแนะนำ 760x400px

กรุณาระบุตำแหน่งร้านค้าในแผนที่ (สามารถลากจุดในแผนที่ได้)